Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg pełnione będą w siedzibie

Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

ul. Lubelska 60 - tel.: 82/57-21-681

lub w siedzibie Obwodów Drogowych we Włodawie

ul. Graniczna 7 - tel.: 82/57-21-116

 

Informacji o warunkach panujących na drogach

udzielają również kierownicy obwodów drogowych:

- Andrzej Hauzer tel.: 609-543-266

- Rafał Suski tel.: 603-962-395

 

Przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2016 - 2017.pdf

                                                               Przygotowanie dróg powiatowych do sezonu zimowego 2023/2024